SADRŽAJ SAJTA
POČETNA
НОВИ САЈТ
DOBRODOŠLI !
O NAMA
Aktuelni program
MILIĆ OD MAČVE
ZLATNA KACIGA
PUTEVI KULTURE
TIN FEST
NOSTALGIJA
KRUŠEVAC PAMTI
KARAOKE OKRŠAJ
SLIKAMO ZA KCK
PROGRAMI KCK
Mesečni programi
Vodič KCK - 18
KONKURSI
OGLASI KCK
BLOG
FEDRARO
STARI SAJT
KABARE KCK
HOR SRPKINJE
BIOSKOPI
Grad adrenalina
VIDEO
PROMOCIJE KNJIGA
SAJAM KNJIGA
PUTEVI KULTURE
GRAD ADRENALINA


Na sajtu je:
AUDIO - VIDEO
BLOG KCK
САЈАМ КЊИГА

LINKOVIBIOSKOPI
20 ZLATNA KACIGA

POSLEDNJA VEST
NAJČITANIJI ČLANAK
Izabrana vest
DETALJNIJE
Administrator
Syndicate
Statistika
OS: Linux h
PHP: 5.4.45
MySQL: 5.7.44-log-cll-lve
Vreme: 11:28
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Članovi: 8
Vesti: 721
Veb veze: 5
Posetioci: 6327437
Zlatna kaciga u Haskovu 2011. PDF Štampaj E-pošta
Autor Ljuba   
Sunday, 18 September 2011
 
У оквиру сарадње међународног фестивала *ЗЛАТНА КАЦИГА* из Крушевца и - Международен хумористичен конкурс из Хаскова "Хасковски каунь - 2011", делегација Културног центра Крушевац у саставу: Радоје Савић - главни и одговорни уредник КЦК, Момир Драгићевић - уредник дечјег програма КЦК и Миодраг Динуловић - уредник драмског програма КЦК, боравила је у граду Хаскову у Бугарској од 07. до 10.09. 2011. године, где је примљена од градоначелника Хаскова Георги Иванова (Кмет на Община Хасково) и учествовала у бројним програмима.
 
На ХАСКОВСКОМ КАУНУ 2011 познати крушевачки хумориста Драгиша Павловић Расински добио је другу награду за хумористичку причу.


Пријем делегације из Крушевца код градоначелника Хаскова Георги Иванова

Домаћини крушевачкој делегацији, за сво време боравка у Хаскову били су и: Ана Јорданова - директора дирекције за спорт и културу општине Хасково; Тонка Којчева - директорка региналне библиотеке Хасково; Јанко Митев - директор и главни организатора фестивала ХАСКОВСКИ КАУН и Борко Данев - сликар и карикатуриста из Хаскова. 

Програма за празниците на Хасково 2011 (изводи)

Четвъртък / 08.09.2011 г.

12.00 часа – ДКТ „Ив. Димов” Церемония "Почетен гражданин на Хасково"

Петък / 09.09.2011 г.

11.00 часа – Регионална библиотека "Хр. Смирненски"
Среща - разговор с поети от гр. Крушевац, Сърбия

18.30 часа – пред ДКТ "Иван Димов"
Изложба карикатури от Международен хумористичен конкурс "Златна кацига 2011"

19.00 часа – ДКТ "Иван Димов"
"Хасковски каунь - 2011" - Международен хумористичен конкурсИзложба карикатура са Златне кациге 2011 на тргу
испред Хасковског позоришта


Мирис божура осетио се и у Хаскову
Тонка Којчева - директорка Регионалне библиотеке „Христо Смирненски“Гостовање Златне кациге у Бугарској

На половини пута између Софије и Истанбула налази се бугарски град Хасково. Вероватно зато што су сви главни европски путеви према Цариграду водили туда, Хасково има богату и бурну историју. И Оријент Експрес Агате Кристи имао је исту маршуту.

Утицај европске културе на развој града је видљив. Широки булевари, безброј пешачких зона, тргова пуних зеленила, пријатних ресторана, лепих бутика и кафића – одишу атмосфером европских метропола. Са оближњег узвишења градом доминира статуа Свете Богородице, висока 31 метар. Ушла је у Гинисову књигу рекорда.

Топло јесење преподне. Осећа се свежина опраних улица. На око четиристо километара јужно од нашег града клима је битно другачија. Шеталишта су пуна људи. Кратки рукави, летње хаљине. Деца се безбрижно играју по пространим трговима. Празничка атмосфера. Спонтаност и мир се осећају на сваком кораку. Људи су насмејани, пријатни и срдачни. Журимо на пријем код кмета, односно председника Општине Хасково, Ђорђа Иванова.

На огромном тргу, поред раскошне фонтане, постављена је бина на којој се непрестано изводе програми током читавог дана у време прославе града. Сагласно богатој историји и дугој традицији установе културе су смештене у зграде изузетне лепоте и старе архитектуре. Град са преко сто хиљада становника културу и уметност ставља у први план.

А да би све било у знаку поштовања, пре свега стваралаштва у области хумора и сатире, указала се част ,,Златној кациги'' да по трећи пут буде гост на данима прославе града. Кажу да се на највећи празник зову најважнији гости. Жеља им је да се њихов фестивал хумора и сатире ,,Хасковски каун'' трајно повеже са ,,Златном кацигом'', као најзначајнијим српским међународним фестивалом те врсте.

Изложбу карикатура 19. конкурса Златне кациге отворио је Радоје Савић, уредник Златне кациге, уз присуство Ане Јорданове, директорке за образовање, културу, младе и спорт, на тераси прелепог позоришта. Само тог дана, после отварања, изложбу је видело неколико стотина људи. По отварању изложбе одржано је завршно вече бугарског фестивала хумора и сатире ,,Хасковски каун''. Уз веома лепо осмишљен уметнички програм, који је надахнуто водио драмски уметник Јанко Митев, додељене су награде фестивала.

У оквиру нашег гостовања у Бугарској, Народна библиотека из Хаскова организовала је *Среща - разговор с поети от гр. Крушевац, Сърбия* и промоцију књиге Момира Драгићевића ,,Слаткотека''. Преведене песме на бугарски језик надахнуто је говорио Миодраг Динуловић. Наступ Моме Драгићевића у оделу посластичара изазвао је праве овације на веома посећеној промоцији.

У делегацији Крушевца, која је добила позив од председника (кмета) Општине Хасково били су представници Културног центра: Момир Драгићевић, песник и уредник дечјег програма, Миодраг Динуловић, редитељ и уредник драмског програма и Радоје Савић, уредник Златне кациге и главни и одговорни уредник Културног центра.

Култура једног народа не сме бити затворена у сопствене атаре. Она има смисла само ако се прожима са културом других народа и других средина. У тој разноврсности и размени она богати себе и друге, налазећи меру сопствене вредности. Сарадњом Хасковског Кауна и Златне кациге, повезују се два фестивала, два града, две државе, два народа, две културе. У време великих глобалних криза, свака сарадња између два народа је драгоцена. Поред Бугарске и града Хаскова, Златна кацига је добила позиве да гостује и у Румунији, Црној Гори, Македонији, Италији и Француској. За сада, смо били у прилици да посетимо Црну Гору и Италију, а надамо се бољим временима и сарадњи са фестивалима хумора и сатире у Румунији, Француској и Македонији...

Септембар 2011 Радоје Савић
 

 

ДРУГИ ПИШУ - ПОБЕДА КРУШЕВАЦ

“Zlatna kaciga” gost festivala “Haskovski kaun” u Bugarskoj

Na srpskom i bugarskom smeh je isti

Predstavnici festivala “Zlatna kaciga” bili su u Haskovu na Me|unarodnom festivalu humora “Haskovski kaun” u Bugarskoj. U takmi~arskoj konkurenciji Dragi{a Pavlovi} Rasinski je za humoristi~ku prozu osvojio drugu nagradu, a Momir Dragi}evi} promovisao kwigu pesama za decu “Slatkoteka”

Tro~lana ekipa Kulturnog centra Kru{evac, Radoje Savi}, predsednik festivala “Zlatna kaciga”, Miodrag Dinulovi} urednik dramskog programa KCK i Momir Dragi}evi}, urednik de~jeg programa KCK odazvali su se pozivu iz Haskova, i bili u ovom bugarskom gradu od 7. do 10. septembra tokom obele`avawa dana grada i tokom Festivala humora “Haskovski kaun”. Na ovaj na~in nastavqa se pri~a o ~vr{}em povezivawu kru{eva~kog i haskovskog festivala, s obzirom na to da su Bugari bili specijalni gosti posledwe “Kacige”, a Kru{evqani ve} tri puta bili u Bugarskoj, i tako unazad, i napred u konkretniju saradwu.

Pohvala doma}inima

Radoje Savi} ne krije odu{evqewe gostoprimstvom na koje su nai{li kao i samim Haskovom, gradom bogate i burne istorije.

   - U vreme proslave grada, u Haskovu otvaraju novoizgra|ene objekte, i prisustvovali smo otvarawu jednog {edrvana, u stvari jednog prelepog vodoskoka, onda otvarawu fudbalskih igrali{ta sa ve{ta~kom travom za mali fudbal, staza kroz novoformirane parkove. Oni na primer imaju park od 17 kilometara, i wihove pe{a~ke zone su duge vi{e kilometara, i to su oaze zelenila. Ono {to je mene impresioniralo je {to u kafi}ima ne sede samo mladi, nego qudi svih uzrasta, i oni stari {to kod nas te{ko mogu da se vide. Uop{te gostoprimstvo na koje smo nai{li je ne{to neopisivo i to nisam sreo, a primio nas je i \or|e Ivanov, predsednik Op{tine. Zanimqivo je da oni dobro znaju na{u istoriju, jezik, i sve aktuelno {to se kod nas doga|a. Mi smo bili ba{ kada proslavqaju Dan grada, a u stvari to je Bogorodi~in dan i Haskovo je Bogorodi~in grad, i oni to proslavqaju sedam dana, i u okviru toga svakog dana se organizuje neki program. Ove godine mi, Kru{evqani smo u~estvovali u nekim od programa. Prvi je bio promocija kwige “Slatkoteka” Momira Dragi}evi}a, drugi je bila izlo`ba najboqih karikatura sa posledwe “Zlatne kacige”, a u zvani~nom, takmi~arskom delu festivala, drugu nagradu za prozu dobio je Dragi{a Pavlovi} Rasinski. Festival u Haskovu koji se odr`ava posledwih 12 godina, sli~an je na{em, i oni imaju konkurs za humoristi~ku pesmu, pri~u i karikaturu - ka`e Savi}.

U vezi sa tim, i sli~nostima, jer je to ono {to spaja, je i namera da se do naredne 20. jubilarne “Zlatne kacige" u Kru{evcu zavr{i dvojezi~na kwiga haskovskih i kru{eva~kih pesnika, kao i da se priredi i prevede na bugarskom publikacija o dosada{wim “Kacigama”, i na srpskom ona o najve}im dometima “Haskovskog kauna”.

Promocija “Slatkokete”

Drugi ~lan kru{eva~ke ekspedicije Momir Dragi}evi} prenosi nam utiske: - Stvarno sam impresioniran onim {to sam video. Grad odi{e kulturom i istorijom svojom, i ono {to je vidno oni ~uvaju svoju istoriju i jako im je stalo do svoje istorije... Grad je sav u fontanama i parkovima, saobra}aj je izme{ten i ose}ate se kao da ste u nekoj vazdu{noj bawi. Posebno me je impresioniralo {to qudi izlaze na svoje trgove, uve~e {etaju i stari i mladi. Imao sam promociju kwige u regionalnoj biblioteci “Hristo Smirnenski”, i bilo je i dece i odraslih. Prevod stihova je i{ao mnogo ranije, ja sam preveden u ~asopisima “Drugar~e” jo{ od 2005. godine, a prevedene su i neke moje pesme za pevawe.

Dragi}evi} ka`e da je bugarska publika bez zadr{ke prihvatila pesme za decu, kako je bilo i u Lazarevcu, u kome je neposredno nakon Haskova Dragi}evi} promovisao zbirku “Slatkoteka” na De~jem festivalu humora i satire.  

Da podignemo kriterijum kulturnih doga|awa

Miodrag Dinulovi}, tre}i ~lan kru{eva~ke delegacije u Haskovu, bio je tamo u prilici da interpretira na{u poeziju na bugarskom jeziku, i zbog toga jer je pre desetak godina boravio u Gabrovu dok je re`irao “O`alo{}enu porodicu”.

   - Ova poseta je meni kao stvaraocu bitna jer sam video da bugarsko volontersko stvarala{tvo u kulturi, da ne ka`em amatersko, vrlo zastupqeno i na visokom nivou je i predstavqa okosnicu wihove kulturne ponude. Od vi|enog kod nas mo`emo da primenimo, prvo to da podignemo kriterijume u izboru sadr`aja. U Haskovu je amaterizam na najvi{oj mogu}oj razini… jer sva{tarewe, tipa “{tap i kanap” su samo srpska praksa. Sa druge strane iskustva vezana za saradwu lokalne samouprave i stvarala{tva su dragocena, i to treba da prenesemo i ovde. U Haskovu imaju tri orkestra, duva~ki, narodni i simfonijski, i kompletno su na plati gradske uprave, a radi se o orkestrima koji mogu da zastupaju kulturu Haskova na bilo kojoj ta~ki Bugarske ili Evrope. Za wih nema problema {ta }e da prika`u u okviru ponude kulturnih sadr`aja, za otvarawe svog festivala - ka`e i poru~uje Dinulovi}.

Izgleda da je i na srpskom i bugarskom jedino smeh isti, a sve ostalo se mnogo razlikuje.

Sлободан Cенц
 

И наравно, сусрети су завршени дружењем и песмом


Poslednji put ažurirano ( Wednesday, 21 September 2011 )
 
Sledeće >