SADRŽAJ SAJTA
POČETNA
НОВИ САЈТ
DOBRODOŠLI !
O NAMA
Aktuelni program
MILIĆ OD MAČVE
ZLATNA KACIGA
PUTEVI KULTURE
TIN FEST
NOSTALGIJA
KRUŠEVAC PAMTI
KARAOKE OKRŠAJ
SLIKAMO ZA KCK
PROGRAMI KCK
Mesečni programi
Vodič KCK - 18
KONKURSI
OGLASI KCK
BLOG
FEDRARO
STARI SAJT
KABARE KCK
HOR SRPKINJE
BIOSKOPI
Grad adrenalina
VIDEO
PROMOCIJE KNJIGA
SAJAM KNJIGA
PUTEVI KULTURE
GRAD ADRENALINA


AUDIO - VIDEO
BLOG KCK
САЈАМ КЊИГА

LINKOVI











BIOSKOPI
20 ZLATNA KACIGA

Izabrana vest
DETALJNIJE
Administrator
Statistika
OS: Linux h
PHP: 5.4.45
MySQL: 5.7.44-log-cll-lve
Vreme: 07:39
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Članovi: 8
Vesti: 721
Veb veze: 5
Posetioci: 6106296
Издавање Клуба КЦК за нову годину PDF Štampaj E-pošta
Autor Jelena Ivanović   
Friday, 21 October 2011


КЛУБ КЦК

Поновљена лицитација за издавање пословног простора Клуба КЦК за организовање дочека нове 2012. године одржаће се 24.10.2011. године у 12:00 сати у Белој сали Културног центра Крушевац, Топличина 2/2. Почетна цена закупнине је 165.000,00 (сто шездесет пет хиљада) динара, без ПДВ-а.   

У наставку прочитајте текст целог огласа...

Предмет: Објављивање огласа          

Молимо Вас да за потребе Културног центра Крушевац преко Вашег листа «Победа» који излази у петак, 30.09.2011. године објавите Оглас следеће садржине:"

На основу Одлуке Управног одбора од 23.09.2011. године Културни центар Крушевац издаје  у закуп путем усменог јавног надметања Клуб КЦК, у виђеном стању, за дочек Нове 2012. године. Почетна цена закупнине је 165.000,00 (сто шездесет пет хиљада) динара, без ПДВ-а.   

УСЛОВИ:

Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који на дан лицитације, на благајни Културног центра, уплате износ од 10% од почетне цене закупнине, која немају дуговања према Културном центру и која доставе Решење о регистрацији, Матични број правног лица и ПИБ.

-       Најнижи износ за подизање лицитације “корак” је 5% од износа почетне цене закупнине.

-    Правно лице, односно предузетник који излицитира наведени простор у обавези је да целокупни излицитирани износ, на основу предрачуна, уплати на текући рачун Културног центра број 840-249668-61 отворен код Управе за трезор, најкасније у року од три дана од дана завршетка лицитације. Уколико не уплати целокупни излицитирани износ у напред наведеном року сматраће се да одустаје од лицитације и правном лицу, односно предузетнику се не враћа 10% од почетне цене закупнине уплаћене на дан лицитације.

-       По уплати целокупног излицитираног износа закључиће се Уговор о закупу.

-       ПДВ по важећим законским прописима плаћа закупац, па на излицитирани износ закуподавац додаје 18% ПДВ-а по Закону о ПДВ-у.         

Такође обавезе закупца су:         

а) да организацију дочека Нове године пријави СОКОЈ-у – Организацији за заштиту ауторских музичких права, да сноси све трошкове према СОКОЈ-у у складу са Законом о ауторским и сродним правима, Закону о облигационим односима, као и према тарифи СОКОЈ-а. Да достави Изјаву Културном центру Крушевац којом изјављује да ће дочек Нове године пријавити СОКОЈ-у, као и да ће све потребне податке предвиђене ТАРИФОМ накнаде које наплаћује СОКОЈ (Сл.Гласник РС бр. 85/2007 и Сл.Гласник РС бр. 91/2008) и документацију, достави СОКОЈ-у. Изјава ће чинити саставни део  Уговора о закупу.         

 б) Да сноси све трошкове према О.Ф.П.С. ( Организацији произвођача фонограма Србије) у складу са Накнадом за јавно саопштавање фонограма на основу тарифе о наплати накнада, а по испостављеној фактури од стране КЦК-а.         

Лицитација за наведени пословни простор ће се одржати дана 17.10.2011. године у 12:00 сати у Белој сали Културног центра Крушевац, Топличина 2/2. У колико прва лицитација не успе друга се заказује под истим условима  и у истом простору за  24.10.2011.г.          

За ближе информације обратити се на телефон 421-877 и 423-025 или у просторијама Културног центра, Топличина бр.2. Крушевац.»                   

С поштовањем,

                                                                            Директор  Културног центра Крушевац

Љубодраг Обрадовић

Poslednji put ažurirano ( Saturday, 22 October 2011 )
 
Sledeće >