Licitacija opreme za grejanje - KCK
Autor Ljuba   
Monday, 08 February 2010

Kulturni centar
Kruševac
Br. 244-2/10
Od 01.02.2010.god.

 «Kulturni centar Kruševac na osnovu odluke Upravnog odbora Kulturnog centra Kruševac od 28.01. 2010.godine oglašava

JAVNU LICITACIJU

 Za prodaju postojeće opreme koja je instalisana u toplotnoj podstanici u Galeriji Milića od Mačve, u ul. Cara Lazara broj 8, Kruševac.

 1. Postojeću opremu čine:
  1. Pločasti izmenjivač Eurohit 50kW –           početna cena.....................25.000,00 dinara
  2. Automatska toplotna podstanica Feniks bb početna cena....................30.000,00 dinara
 2.   Minimalni licitacioni iznos kod povećanja dostignute cene tkz. «korak» iznosi 5 % od  početne licitacione cene.
 3. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja na dan licitacije na blagajni Kulturnog centra Kruševac uplate iznos od 10% od početne cene opreme i pre početka licitacije dostave dokaz o uplati, koja će im se vratiti nakon obavljene licitacije.
 4. Za pravna lica obavezno je ovlašćenje za učešće u licitaciji.
 5. Licitacija će se obaviti dana 16.02. 2010.godine sa početkom u 12,00 časova u Galeriji Milića o Mačve, ul. Cara Lazara br.8, Kruševac.
 6. U slučaju da prva licitacija ne uspe zakazuje se druga licitacija za 23.02. 2010.godine u 12,00 časova, na istom mestu.
 7. Postojeća oprema se može razgledati svakog radnog dana do licitacije u Galeriji Milića od Mačve od 08,00 do 15,00 časova.
 8. Licu koje izlicitira navedenu opremu uplaćeni deo se uračunava u cenu opreme, a uplata i preuzimanje iste se mora izvršiti u roku od tri dana od dana licitacije. Za slučaj naknadnog odustanka uplaćeni iznos se ne vraća.
 9. Preuzimanje opreme vrši se po podnošenju dokaza o uplati celokupnog izlicitiranog iznosa.
 10. Kontakt telefon 037-423-025 i 064-21-021-38, Nebojša Lapčević.»
Kulturni centar  Kruševac