U traganju za mirom i tolerancijom danas
Autor Ljuba   
Sunday, 12 September 2010
REPUBLIK OF SERBIA
CUTY OF KRUSEVAC
DEPARTMENT for CULTURE of PEACE


На основу члана 35. став 2. Статута Асоцијације за културу мира и толеранцију са Музејом мира у Крушевцу, Асоцијација за културу мира и толеранцију са Музејом мира, Град Крушевац носилац медаље мира и Весника мира Уједињених нација, а поводом 45. година рада и Европски центар за мир и развој основан од Универзитета за мир и развој Уједињенин нација у Београду расписују

КОНКУРС на тему:

У ТРАГАЊУ ЗА МИРОМ И ТОЛЕРАНЦИЈОМ ДАНАС

/"дух мира, узајамног поштовања и разумевања међу народима" /
(из Декларације Генералне Скупштине УН, "О ширењу идеала мира и разумевања међу народима, а посебно омладином ... " )
Организациони одбор,са почасним председником Одбора господином Алфредом Мардером на челу, актуелним председником Међународне асоцијације градова Весника мира, расписује Конкурс за следећу област:
  • - поезију,

  • - прозу,

  • - ликовно стваралаштво.

 
Радове слати (закључно са 10.октобром 2010.године) под шифром на адресу:

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ МИРА И ТОЛЕРАНЦИЈУ
СА МУЗЕЈОМ МИРА КРУШЕВАЦ


П.О. Бох 1.


37 000 Крушевац,


Доделиће се 6. (шест) равноправних награда за I, II и III место, које се сатоје од Признања Еврпоског центра за мир и и развој и новчаног износа, који додељује Град Крушевац.

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ МИРА И ТОЛЕРAНЦИЈУ
СА МУЗЕЈОМ МИРА КРУШЕВАЦ