Objavljivanje oglasa - izdavanje prostora
Autor Jelena Ivanović   
Wednesday, 13 July 2011
« На основу одлуке Управног одбора од 08.07.2011. године Културни центар Крушевац издаје у закуп путем усменог јавног надметања пословни простор у Биоскопу «Крушевац», десно од улаза, у површини од 33м2.

Локал се издаје на период од 36 месеци, за обављање трговинске делатности - продаја текстилне робе. Почетна цена закупнине је 896,00 динара по м2 месечно. Минимално подизање цене закупа у надметању "«корак"» је 90,00 динара по м2. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која се баве назначеном делатношћу, а презентују доказ о регистрованој радњи односно предузећу и која уплате кауцију у износу од 100% једномесечне почетне цене закупнине на дан лицитације на благајни Културног центра. Лице које излицитира поменути пословни простор у обавези је да целокупни излицитирани износ одмах уплати по завршетку лицитације. ПДВ по важећим законским прописима плаћа закупац. Закупац не може ући у излицитирани простор пре 29.08.2011.године.

Лицитација ће се одржати дана 27. 07. 2011. године у 13,00 сати у Белој сали Културног центра Крушевац, Топличина 2.

У случају да прва лицитација не успе иста се понавља по истим условима и у истом простору 05.08.2011.године.

За ближе информације обратити се на телефон 421-877 и 423-025 или у просторијама Културног центра, Топличина бр.2. Крушевац.»

С поштовањем
   Директор
Културног центра Крушевац
Љубодраг Обрадовић
Poslednji put ažurirano ( Wednesday, 13 July 2011 )