Izdavanje Hola-Podruma Bioskopa Kruševac
Autor Jelena Ivanović   
Tuesday, 07 July 2009

« На основу одлуке Управног одбора од 03.07.2009. године Културни центар Крушевац издаје  у закуп путем усменог јавног надметања хол Биоскопа «Крушевац» у партеру, површине 167 м2 и просторију која се налази до партера у површини од 18,25 м2 ( укупно 185,25 м2) на период од 60 месеци, искључиво за интернет клуб и билијар клуб уз продају безалкохолних пића и пива (без жестоких алкохолних пића). Техничке услове за обављање делатности дужан је да обезбеди закупац. Почетна цена закупнине је 522,00 динара по м2 месечно. Минимално подизање цене закупа у надметању «корак» је 26,00 динара по м2. Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који поднесу доказ да се баве делатношћу за коју лицитирају простор, и која уплате кауцију у износу од 100% једномесечне почетне цене закупнине на дан лицитације на благајни Културног центра Крушевац. Лице које излицитира поменути пословни простор у обавези је да целокупни излицитирани износ уплати одмах по завршетку лицитације. На излицитирани износ ПДВ по важећим законским прописима плаћа закупац. Закупац не може ући у излицитирани простор пре 25.07.2009.године.

            Лицитација ће се одржати дана 20.07.2009. године у 12,00 сати  у Белој сали Културног центра Крушевац, Топличина 2. У случају да прва лицитација не успе иста се понавља по истим условима и у истом простору  24.07.2009. године.

                За ближе информације обратити се на телефон 421-877 и 423-025 или у просторијама Културног центра, Топличина бр.2. Крушевац.»

Poslednji put ažurirano ( Tuesday, 07 July 2009 )