KO JE ONA? – Jelena Protić-Petronijević


JelenaPP

KO JE ONA?

Tražena
Blažena
Osvežena
Obnažena

Uobražena
Razmažena
Osnažena
Omražena
Optužena
Sužena
Pružena
Zgažena
Ali nikad poražena

Naružena
Pogružena
Zaslužena
Sažežena
Naježena
Okružena
Zgrožena
Složena

Žena

(C) Jelena Protić-Petronijević

  1. #1 by ljuba on januar 5, 2009 - 10:24 pm

    Žena je žena odkad je veka.
    Uvek izazov i san za čoveka!

    Poz… Ljuba

(neće biti objavljen)