SADRŽAJ SAJTA
POČETNA
НОВИ САЈТ
DOBRODOŠLI !
O NAMA
Aktuelni program
MILIĆ OD MAČVE
ZLATNA KACIGA
PUTEVI KULTURE
TIN FEST
NOSTALGIJA
KRUŠEVAC PAMTI
KARAOKE OKRŠAJ
SLIKAMO ZA KCK
PROGRAMI KCK
Mesečni programi
Vodič KCK - 18
KONKURSI
OGLASI KCK
BLOG
FEDRARO
STARI SAJT
KABARE KCK
HOR SRPKINJE
BIOSKOPI
Grad adrenalina
VIDEO
PROMOCIJE KNJIGA
SAJAM KNJIGA
PUTEVI KULTURE
GRAD ADRENALINA


AUDIO - VIDEO
BLOG KCK
САЈАМ КЊИГА

LINKOVIBIOSKOPI
20 ZLATNA KACIGA

Izabrana vest
DETALJNIJE
Administrator
Statistika
OS: Linux h
PHP: 5.4.45
MySQL: 5.7.44-log-cll-lve
Vreme: 13:59
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Članovi: 8
Vesti: 721
Veb veze: 5
Posetioci: 6324990
Konkurs za 18 Zlatnu Kacigu - KCK PDF Štampaj E-pošta
Autor Ljuba   
Tuesday, 13 October 2009
Konkurs za  18 ZLATNU KACIGU bliži se kraju, rok za slanje Vaših radova je 20.11.2009. godine. Kako su nagrade primamljive ( 1.000,00 Evra - prva nagrada za karikaturu, pročitajte još jednom uslove KONKURSA i prijavite se!

KONKURS ZA ODRASLE

 
ZLATNA KACIGA
RASPISUJE KONKURS NA TEMU

 KRIZA

KATEGORIJE:
1. KARIKATURA
2. PISANA FORMA
    - Kratka priča
    - Pesma
    - Aforizam

PROPOZICIJE:
1. KARIKATURA: ORIGINALNA, MINIMUM A4 (210x297 mm), MAKSIMUM A3 (297x420 mm), TEHNIKA SLOBODNA
2. PISANA FORMA: MAKSIMUM DVE KUCANE STRANE I DO 20 AFORIZAMA
NAGRADE:
KARIKATURA:
I NAGRADA: PLAKETA *ZLATNA KACIGA* ...........1000 €
SAMOSTALNA IZLOŽBA 2010. GODINE
II NAGRADA .......................................... 500 €
III NAGRADA ......................................... 300 €

PISANA FORMA:
KRATKA PRIČA: PLAKETAZLATNA KACIGA ............. 300 €
PESMA: PLAKETA ZLATNA KACIGA ................... 300 €
AFORIZAM: PLAKETA ZLATNA KACIGA .................................... 300 €

ROK ZA PRISPEĆE RADOVA: 20.11.2009.
U obzir dolaze samo neobjavljivani radovi.
Pisane radove slati isključivo pod šifrom!
Objavljivanje odluka žirija - 01.12.2009. godine.
Dodela nagrada obaviće se na završnoj večeri Festivala 01.04.2010. Organizator snosi troškove puta i smeštaja nagrađenih autora. Službeni jezici festivala su srpski i engleski.
Radovi ostaju vlasništvo Festivala.
 
Kulturni centar Kruševac
Topličina br. 2; 37000 Kruševac, Srbija
tel: +381 (0)37 / 423 025, 421 877
e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

GOLDEN HELMET
ANNOUNCES A CONTEST'S THEME

CRISISCATEGORIES:
1. CARTOON
2. WRITTEN FORM
    - Short story
    - Poem
    - Aphorism

PROPOSITIONS:
1. CARTOON: ORIGINAL, MIN. A4 (210x297 mm),
MAX A3 (297x420 mm),
TECHNIQUE FREE;
2. WRITTEN FORM: MAXIMUM TWO TYPED PAGES OR UP TO 20 APHORISMS;

AWARDS:
CARTOON:
 
1ST AWARD: PLAQUE *GOLDEN HELMET* .....................................................1000€
ONE-MAN EXHIBITION IN 2010;
2ST AWARD ................................................. 500 €
3ST AWARD ................................................. 300 €

WRITTEN FORM:
SHORT STORY: PLAQUE
*GOLDEN HELMET* ....................................... 300 €
POEM: PLAQUE *GOLDEN HELMET*................... 300 €
APHORISM: PLAQUE *GOLDEN HELMET* ............ 300 €

DEADLINE:  20.11.2009.
Only unpublished works will be taken into consideration.
Written works to be sent under a code!

Jury decision will be announced on - 01.12.2009.
Awards will be handed at Final Festival Evening on April 1. 2010. The Organizer will bear travel and accommodation cost of awarded authors. Festival official languages are Serbian and English.
All works remain property of the Festival.


Kulturni centar Krusevac
Toplisina br. 2; 37000 Krusevac, Serbia
tel: +381 (0)37 / 423 025, 421 877
e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

 


KONKURS ZA MLADE
 
MEĐUNARODNI KONKURS ZA MLADE DO 18 GODINA
TEMA - MOBILNI

KATEGORIJE
1. KARIKATURA
2. PISANA FORMA (KRATKA PRIČA, PESMA, AFORIZAM)
3. STRIP
PROPOZICIJE
1. KARIKATURA - MINIMUM A4 (210x297 mm) - MAKSIMUM A3 (297x420), TEHNIKA SLOBODNA
2. PISANA FORMA - MAKSIMUM DVE KUCANE STRANE
3. STRIP - ORIGINAL, DO OSAM (8) TABLI, TEHNIKA SLOBODNA
NAGRADE
Žiri će dodeliti po jednu nagradu za svaku kategoriju i odabrati do pet najboqih učesnika iz sve tri kategorije koji će pohađati Master Class od 15 do 17. januara 2010. godine. Predavači - ugledni autori.
RADOVE POTPISATI IMENOM, PREZIMENOM, ADRESOM, OBAVEZNO DOSTAVITI KONTAKT TELEFON, e-mail.
PISANE RADOVE SLATI ISKLJUČIVO POD ŠIFROM.
RADOVE PROPISNO UPAKOVATI I POSLATI NA ADRESU:
KULTURNI CENTAR KRUŠEVAC
MEĐUNARODNI KONKURS ZA MLADE
TOPLIČINA br. 2, 37 000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL/FAKS: + 381 (37) 423 025, 421 877
E-MAIL: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. i Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
Obaveštenje autorima o dodeli nagrada - 01. decembar 2009. Organizator snosi troškove puta i smeštaja nagrađenih autora. Službeni jezici Festivala su srpski i engleski.
ROK PRISPEĆA RADOVA: 20. novembar 2009.
 
INTERNATIONAL CONTEST FOR THE YONG
UP TO 18 YEAR OLD
TOPIC - MOBILE
CATEGORIES
1. CARTOON
2. WRITTEN FORM (short story, poem, aphorism)
3. STRIP
PROPOSITIONS
1. CARTOON - Minimum A4 (210x297 mm), Maximum A3 (297x420),
free technique
2. WRITTEN FORM - maximum two typed pages
3. COMIC - original, up to eight tables, free technique
AWARDS
The Jury will award one category each and select five best participants in all three categories to attend Master Class within 15th to 17st January 2010. in Krusevac. Lecturers will be prominent authors.
Works to be signed in full name, family name, address, contact phone and e-mail.
Written works to be send exclusively under a code.
All woks to be properly packed and sent to:

KULTURNI CENTAR KRUSEVAC
MEDJUNARODNI KONKURS ZA MLADE
TOPLICINA br. 2, 37 000 KRUSEVAC, SRBIJA
TEL/FAX: + 381 (37) 423 025, 28 983
E-MAIL: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. i Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
The authors will be informed on awards on December 1st, 2009. The Organizer will bear travel and accommodation cost of awarded authors.
Festival official languages are Serbian and English.
DEADLINE: November 20th, 2009.

DOBRODOŠLI NA 18 ZLATNU KACIKU

GRAD KRUŠEVAC


KULTURNI CENTAR KRUŠEVAC
Topličina br. 2; 37000 Kruševac, Srbija

tel: +381 (0)37 / 423 025, 421 877
e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Poslednji put ažurirano ( Tuesday, 13 October 2009 )
 
< Prethodno   Sledeće >