SADRŽAJ SAJTA
POČETNA
НОВИ САЈТ
DOBRODOŠLI !
O NAMA
Aktuelni program
MILIĆ OD MAČVE
ZLATNA KACIGA
PUTEVI KULTURE
TIN FEST
NOSTALGIJA
KRUŠEVAC PAMTI
KARAOKE OKRŠAJ
SLIKAMO ZA KCK
PROGRAMI KCK
Mesečni programi
Vodič KCK - 18
KONKURSI
OGLASI KCK
BLOG
FEDRARO
STARI SAJT
KABARE KCK
HOR SRPKINJE
BIOSKOPI
Grad adrenalina
VIDEO
PROMOCIJE KNJIGA
SAJAM KNJIGA
PUTEVI KULTURE
GRAD ADRENALINA


AUDIO - VIDEO
BLOG KCK
САЈАМ КЊИГА

LINKOVIBIOSKOPI
20 ZLATNA KACIGA

Izabrana vest
DETALJNIJE
Administrator
Statistika
OS: Linux h
PHP: 5.4.45
MySQL: 5.7.44-log-cll-lve
Vreme: 22:50
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Članovi: 8
Vesti: 721
Veb veze: 5
Posetioci: 6136800
Oglas za Klub KCK - Nova Godina PDF Štampaj E-pošta
Autor Ljuba   
Monday, 01 November 2010

Predmet: Objavljivanje oglasa Molimo Vas da za potrebe Kulturnog centra Kruševac preko Vašeg lista »Pobeda« koji izlazi u petak 29.10.2010. godine objavite Oglas sledeće sadržine:

» Na osnovu odluke Upravnog odbora od 27.10.2010. godine Kulturni centar Kruševac izdaje u zakup putem usmenog javnog nadmetanja sledeći poslovni prostor u vidjenom stanju:

- Klub KCK za doček Nove 2011. godine. Početna cena zakupnine je 165.000,00 (sto šezdeset pet hiljada) dinara, bez PDV-a.

USLOVI:

- Pravo učešća imaju sva pravna lica i preduzetnici koji na dan licitacije, na blagajni Kulturnog centra Kruševac, uplate iznos od 10% od početne cene zakupnine, koja nemaju dugovanja prema ovoj Ustanovi i koja dostave Rešenje o registraciji, Matični broj pravnog lica i PIB.

- Najniži iznos za podizanje licitacije »korak« je 5% od iznosa početne cene zakupnine.

 - Pravno lice, odnosno preduzetnik koji izlicitira navedeni prostor u obavezi je da celokupni izlicitirani iznos, na osnovu predračuna, uplati na tekući račun Kulturnog centra broj 840-249668-61 otvoren kod Uprave za trezor, najkasnije u roku od tri dana od dana završetka licitacije. Ukoliko ne uplati celokupni izlicitirani iznos u napred navedenom roku smatraće se da odustaje od licitacije i pravnom licu, odn.preduzetniku se ne vraća 10% od početne cene zakupnine uplaćene na dan licitacije.

- Po uplati celokupnog izlicitiranog iznosa zaključiće se Ugovor o zakupu.

- PDV po važećim zakonskim propisima plaća zakupac, pa na izlicitirani iznos zakupodavac dodaje 18% PDV-a po Zakonu o PDV-u.

Takođe obaveze zakupca su:
 a) da organizaciju dočeka Nove godine prijavi SOKOJ-u – Organizaciji za zaštitu autorskih muzičkih prava, da snosi sve troškove prema SOKOJ-u u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonu o obligacionim odnosima, kao i prema tarifi SOKOJ-a. Da dostavi Izjavu Kulturnom centru Kruševac kojom izjavljuje da će doček Nove godine prijaviti SOKOJ-u, kao i da sve potrebne podatke predviđene TARIFOM naknada koje naplaćuje SOKOJ (Sl. Glasnik RS br.85/2007 i Sl. Glasnik RS br.91/2008) i dokumentaciju, dostavi SOKOJ-u. Izjava će činiti sastavni deo Ugovora o zakupu.
b). Da snosi sve troškove prema O.F.P.S. ( Organizaciji proizvođača fonograma Srbije) u skladu sa Naknadom za javno saopštavanje fonograma na osnovu tarife o naplati naknada, a po ispostavljenoj fakturi od strane KCK-a.

Licitacija za navedeni poslovni prostor će se održati dana 08.11. 2010. godine u 10,00 sati u Beloj Sali Kulturnog centra Kruševac, Topličina br.2/2. Ukoliko prva licitacija ne uspe druga se zakazuje pod istim uslovima za 15.11. 2010. godine.

Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova. Za bliže informacije obratiti se na telefon 421-877 i 423- 025 ili u prostorijama Kulturnog centra, Topličina br.2/2. Kruševac.

Kulturni centar Kruševac
 
< Prethodno   Sledeće >