Sа Gocom uz knjigu - Gordana Vlahović
Autor Ljuba   
Monday, 30 May 2011
Gordana Vlahović - Sa Sarom, uz Knjigu
Целокупни књижевни рад професорке књижевности Гордане Влаховић такав је, да никог не може оставити равнодушним, јер у себи носи, оно нешто, што га издваја од просечности и узноси у врхове намењене правим мајсторима речи. Она нам на један суптилан, а ненаметљив начин, казује истину да се живот састоји из разних слика и случајева, који су ту поред нас, а које не примећујемо, заинтересовани само за трач. А лепоте су свуда око нас: у поезији, у прози, у путописима, у свакодневици живота, на дохвату жеља, треба их само удахнути, са јутарњом кафом и присвојити за читав живот...

У промоцији најновије књиге Гордане Влаховић *СА САРОМ, УЗ КЊИГУ*, коју је заједно са ауторком књиге изузетно добро осмислила и водила уредница КЦК Лидија Ужаревић, учествовали су и Др Мићо Цвијетић, Милош Петровић, Ружица Комар, Радомир Андрић и Срба Ђорђевић и беседама и казивањем својих стихова исијали у етар онај шмек и непоновљиви шарм због којих је аплауз бројне публике био дуг и искрен и због којих ће се овај књижевни догађај памтити...
 

Гордана Влаховић
СУПТИЛНА ТУМАЧЕЊА И АНАЛИЗЕ

Приповедач, књижевни критичар и културни делатник, Гордана Влаховић, презентовала је у својој новој књизи Са Саром, уз Књигу преко тридесет књижевно-критичких текстова у којима, са страшћу виспреног читаоца и тумача, скреће пажњу на више дела наших савременика, као и на опусе неких писаца који представљају књижевну класику. Своју читалачку и критичку наклоност исказује и према стваралаштву неколико страних писаца, првенствено жена, а цели одељак књиге посвећен је крушевачкој књижевној баштиии. Сви текстови уврштeни у ову књигу објављени су раније у књижевној периодици, а неки су изговорени и на књижевним сесијама, па су на тај начин, како каже аутор у краткој белешци, "прошли (су) први праг провере". По форми су прикази, осврти, записи, есеји, и огледи, а по унутрашњој структури неки текстови су резултат колажираног књижевно-критичког говора.


Насловна страна књиге

Књига је једноставне и логичне структуре, састављена из три целине. У првој су приказ и и осврти на књижевна дела из текуће издавачке продукције које је Влаховићева бирала, чини нам се, по сродности и наклоности. Уводни текст је о роману Сара Петра Сарића, вредном делу у коме је мајсторски у преплету дочарана стварност и имагинација, реално, магијско и метафизичко. Лепо су анализирани његови слојеви, посебно лик Саре, њена узвишеност и у животу и у страдању. Посебно је указано на Сарићеве лирске слојеве, *поетизовање атмосфере и ликова*. У својеврсном дневнику читања Гордана Влаховић пише осврте и приказе о двадесетак књига из текуће издавачке продукције, обухватајући готово све жанрове: прозу, поезију, књижевнокритичка и приређивачка издања и друга дела. Неки од њих блиски су есејистичкој форми, која подразумева сагледавање конкретног књижевног дела у контексту целовитијег опуса одређеног писца. Тако, када се бави књигом Нестајање Антонија Исаковића, под критичку лупу ставља и његове раније књиге кратких прича и феномене које оне апострофирају, његову прозу о малим и обични м људима, вештину и мајсторство приповедања. На сличан начин сагледава и целовитији опус Велимира Ј. Рајића поводом објављивања његових сабраних дела (приређивач Миливоје Р. Јовановић), када пише о новим песничким књигама Србе Ђорђевића, Миљурка Вукадиновића и Радомира Андрића. За Ђорђевића ће рећи да је песник "дубоке и тамне рефлексије", код Вукадиновића разгрће његове митолошкохуморне слојеве и подвлачи његове клокотристичке манире, а код Андрића указује на метафизичке димензије, асоцијативност и медитативну снагу.

Посебну наклоност исказује према песништву Ружице Комар, чији је творачки свет нарочито дотиче. Уврштена су у књигу три текста која се односе на песнички учинак ове песникиње, у којима извлачи примарне слојеве њене поетике. Продубљеније сагледава и тумачи романескна дела Топ је био врео Владимира Кецмановића и Доктор Арон Вука Драшковића, улази у сложене феномене трагичних друштвених, политичких и идеолошких токова и односа. У овоме одељку су есејистички приступи стваралаштву Душана Матића, Метохији у делима Данила Николића и раној прози Меше Селимовића. Есеје о Николићу и Селимовићу треба посебно издвојити по дубини приступа делима ових аутора и уверљивости интерпретирања феномена зла и бесмисла којима се ови писци баве.

У другом поглављу Гордана Влаховић пише о четири познате европске списатељице: Г-ђи де Лафајет, Франсоаз Саган, Маргерит Дирас и Дорис Лесинг, списатељицама које себе стављају у центар света. Томе је и примерен наслов ове целине у књизи, која гласи: "Све сам ја ... " Пише о њима са истанчаним женским сензибилитетом, разумевањем и наклоношћу. Најцеловитији је есеј о Маргерит Дирас, у коме Влаховићева води читаоца кроз прозу ове гласовите књижевнице, њену узбудљиву романескну причу о љубави, животу и свету, у коју уткива личну биографију, "лично се преплиће се универзалним". Уверљиво приближава и свет Дорис Лесинг, моћног писца егзистенцијалне угрожености јединке и трагања за идентитетом, као и опус Франсоаз Саган, књижевнице посебног нерва и односа према животу и свету.

У трећи део књиге сврстана су излагања са сесија о крушевачкој књижевној баштини, вредни прилози о незаобилазном и помало неоправдано запостављеном књижевном учинку неких књижевних претходника. Књижевнокритички разложно пише о путописима неоправдано заборављене списатељице Јелене Димитријевић (1862-1945), страсног путника и заљубљеника у источњачке цивилизације, о приповедној прози Антонија Маринковића, посебно указујући на феномене фантастике и надреалног у његовом делу; о поезији Живадина Лукића и расинским причама Душана Радића, обновитеља српске сеоске приповетке, хроничара "села и паланке западноморавског и расинског миљеа између два светска рата", те о фантазмагоричном и стварносном у прози Драгомира Лазића. Допринос ових текстова огледа се у вредном истраживачком и интерпретативном учинку њиховог аутора.

Књига Гордане Влаховић Са Саром, уз Књигу је збирка књижевно-критичких радова који су раније објављени у књижевној периодици, највише у крушевачкој *Багдали*. За разлику од њиховог ранијег парцијалног доживљаја и рецепције, сада, у новом композиционом устројству, делују као моћнија целина истог аутора, његових суптилних тумачења и анализа, вођења читаоца кроз време и књиге.

Мићо Цвијетић


Још детаља о Гордани Влаховић

ЖИВОТ И КУЛТУРА ИДУ РУКУ ПОД РУКУ !!!
Poslednji put ažurirano ( Wednesday, 01 June 2011 )